Biofeedback bij stressbegeleiding: 6 punten

Voor de categorieën:

  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker