Introductiecursus biofeedback
Wat is biofeedback?

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden: ademhaling, hartslag, spierspanning, handtemperatuur en handvochtigheid. Bij een biofeedback meting worden de gemeten waarden vergeleken met normaalwaarden waardoor zichtbaar wordt of er een te veel aan spanning is, of de reactie op stress adequaat is en of er herstel plaatsvindt na een stressreactie. Bij biofeedback training krijgt de cliënt zelf de lichaamssignalen te zien of te horen. Door deze directe terugkoppeling leert de cliënt lichamelijke spanning herkennen en effectiever ontspannen. Het integreren van biofeedback in de behandeling versterkt de zelfredzaamheid en betrokkenheid van de cliënt. Biofeedback is een evidence-based behandeling van een breed scala aan klachten, waaronder angst/paniek, depressie, stress, burnout, slaapproblemen, (hoofd)pijn en hoge bloeddruk.

Wat ga je leren?

In 3 cursusdagen maak je kennis met de basisprincipes en met alle vormen van biofeedback: electromyografie (meten van spierspanning) en perifere biofeedback (meten van handtemperatuur, huidgeleiding, ademhaling en hartslag). Per lichaamssignaal wordt uitleg gegeven over de psychofysiologie en de mogelijkheden voor assessment en training. Een belangrijk onderdeel is het praktijkgedeelte, waarin de deelnemers in kleine groepjes aan de slag gaan met biofeedback via een meerkanaals biofeedbacksysteem met gebruikersvriendelijke software.

Leerdoel

Aan het einde van de cursus is de deelnemer in staat om dysfunctionele patronen in de spierspanning, huidgeleiding, handtemperatuur, ademhaling en hartslag te herkennen, uit te leggen aan de cliënt en te behandelen via gedragsmatige adviezen, biofeedback training en lichaamsgerichte oefeningen.

Opzet cursus:

De cursus is verdeeld over 3 dagen met een tussenliggende periode, waarin huiswerkopdrachten gegeven worden. Tijdens de cursus wordt theorie afgewisseld met praktijk, waarbij in kleine groepjes met apparatuur wordt gewerkt via praktijkopdrachten. Elke deelnemer ontvangt een USB-stick met aanvullend cursusmateriaal, zoals literatuur, vragenlijsten, oefeningen en de presentatie als PDF.

Onderdelen van de cursus:
 • basisprincipes van biofeedback
 • assessment en training via meting van spierspanning (electromyografie)
 • assessment en training via meting van handtemperatuur
 • assessment en training via meting van ademhaling
 • assessment en training via meting van hartslag (HRV, hartcoherentie)
 • assessment en training via meting van huidgeleiding
 • het maken van een stressprofiel (combinatie van alle metingen, gemeten in rust en tijdens een afwisseling van mentale inspanning en herstel)
 • opbouw van een biofeedback behandeling
Doelgroep

Therapeuten met een opleiding in de menswetenschappen, zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten, psychologen, ergotherapeuten en coaches.

Accreditatie is toegekend door:
 • Ergotherapie Nederland (ADAP): 18 punt
 • Accreditatiebureau Fysiotherapie – vakinhoudelijk algemeen: 22 punten
 • Accreditatiebureau Fysiotherapie – psychosomatische fysiotherapie: 22 punten
 • Keurmerk fysiotherapie – vakinhoudelijk algemeen: 22 punten
 • NIP A&O/A&G: 18 punten (A&G)
 • Register vaktherapie (psychomotore therapeuten): 24 punten
 • KTNO: 1 ECTS
 • VvOCM (ADAP): 18 punt
NVPA erkenning: 
 • 12 SBU PSBK plus 6 SBU geaccrediteerde scholing
Docent

Daniëlle Matto, GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog en Biofeedback therapeut BCIA-BCB/HRV

Groepsgrootte: 

6-12 personen

Kosten

850 euro voor 3 cursusdagen met lunch en USB stick met aanvullende informatie. Korting mogelijk voor leden van de NVPA, NFP, CSR, stichting Burnout en Stress en Biofeedback Vereniging Nederland. Zie scholingskalender. 

Data en locatie:

Bekijk de scholingskalender voor locatie en actuele opleidingsdata.

 

Reacties van deelnemers:

“Fijne methode om cliënten bewuster te maken”

“Goed verzorgd cursusmateriaal”

‘Zeer praktische cursus; goed toepasbaar in mijn praktijk”

“Inspirerend!”