Practicum hartslagmetingen

Inleiding

De hartslag past zich voortdurend aan om ons lichaam optimaal te reguleren, zoals wanneer we fysiek actief zijn, wanneer we ontspannen, wanneer we slapen en wanneer we alert zijn. Meting van de hartslag geeft ons een enorme hoeveelheid informatie over de staat waarin ons lichaam zich bevindt.

De continue wisseling in hartslagen noemen we HRV (Hart Ritme Variabiliteit). Een hoge HRV is gerelateerd aan cardiovasculaire gezondheid en balans in het autonoom zenuwstelsel met de daaruit volgende gezondheidsvoordelen zoals een kleinere kans op ziekte, een verbetering van de bloeddrukregulatie, een afname van strsshormonen, een versterking van het immuunsysteem en een toename van de psychische balans.

HRV is trainbaar. Via een speciale ademtechniek, resonante frequentie (RF) ademhaling genaamd, kan het hart getraind worden om de hartslagfrequentie meer te laten variëren. RF ademhaling is door iedereen te leren en kan bij dagelijkse training al na 10 weken leiden tot verbetering van fysieke en psychische gezondheid. HRV training heeft bewezen effectiviteit bij behandeling van angst en depressie, behandeling van hypertensie en verbetering van prestaties in de sport.

Na 3 maanden succesvolle HRV training is het autonoom zenuwstelsel dermate in balans dat er een normaal ontspanningsniveau is gedurende de dag, waarbij het stresssysteem alleen geactiveerd wordt wanneer het echt nodig is. 

Wat komt er aan bod in het practicum?

Leer werken met handzame hartslagmeters (Kyto, Inner balance, Polar H10 met Elite HRV en Kubios app) en ontdek de volgende toepassingen

 • Morning readiness meting: een 2-minuten rustmeting in de ochtend geeft de stress-herstelbalans aan het begin van de dag weer. Deze informatie helpt bij het maken van verantwoorde keuzes ten aanzien van gedrag/leefstijl voor die dag.
 • HRV training; een volledig protocol om een verstoorde balans in het autonome zenuwstelsel te herstellen. Deze training is toepasbaar bij o.a. hoge bloeddruk, slaapproblemen, stress en angstklachten.

Firstbeat meerdaagse HRV meting:

 • Een meerdaagse meting van de hartslagfrequentie en HRV geeft inzicht in de relatie tussen gedrag/leefstijl en de autonome balans. Via de Firstbeat Life methode wordt een lichtgewicht hartslagmeter verstrekt, die de hartslagmeting koppelt aan dagboekaantekeningen die gemaakt worden in een app. Het resultaat is een grafiek per 24 uur, waarin duidelijk wordt wat het effect is van gedrag/leefstijl op het stressniveau, de kwaliteit van de slaap en het fitness niveau. Bij een meerdaagse meting is tevens zichtbaar of het energieniveau gedurende de meetperiode toeneemt, gelijk blijft of afneemt.
 • Optioneel: kies ervoor om zelf te starten met de Firstbeat Life methode. Je ontvangt een hartslagmeter en 3 maanden abonnement op de Firstbeat Life app. In die periode kun je zoveel metingen doen als je wilt.
Opzet cursus

Dagdeel 1:

 • Introductie hartslag meten
 • Soorten hartslagmeters
 • HRV training
 • Firstbeat Life methode

Dagdeel 2:

 • Emoties en hartslagpatroon
 • Behandelprotocol hypertensie
 • Morning readiness meting
 • Van Firstbeat meting naar gezonde gedragsverandering

 

Leerdoelen

Aan het einde van dit practicum heeft de cursist basiskennis over het begrip hartslagvariabiliteit (HRV), inzicht in de toepassing van HRV, methoden om clienten te leren hun HRV te vergroten en kennis over apparatuur voor meting en training van de HRV.

Voor wie is deze cursus?

Therapeuten geschoold in de menswetenschappen, zoals psychologen en fysiotherapeuten, die hartslagmetingen willen inzetten ter verbetering van de cardiovasculaire gezondheid en autonome balans van hun cliënten.

Docente

Mrs. Drs. D.M. (Daniëlle) Matto, GZ-psycholoog, biofeedback therapeut BCIA-BCB/HRV

Aantal deelnemers

4-12

Accreditatie

KNGF Kwaliteitsdeel: 10 punten.

Data

Voor data en deelnamekosten verwijzen we naar de scholingskalender.