E-cursus Biofeedback behandeling van hoge bloeddruk

Het biofeedback hypertensie protocol is een volledig behandelprotocol waarin de patiënt twee technieken leert, die bewezen effectiviteit hebben bij de behandeling van hypertensie, te weten HRV (Hart Ritme Variatie) training en hand warmen. Deze biofeedback oefeningen voert de patiënt tweemaal daags thuis uit. In aanvulling op deze twee lichaamsgerichte behandelmethoden krijgt de patiënt ook begeleiding op het gebied van stressreductie, ontspanning en gezonde gedragsverandering. Als de patiënt start met het protocol duurt de behandeling 10 weken, waarbij de therapeut de patiënt 5 keer ziet.

De aanbevolen manier om met biofeedback te werken is via gelijktijdige meting van ademhaling, hartslag, handtemperatuur, huidgeleiding en spierspanning in de schouders. Daarvoor moet de therapeut beschikken over apparatuur met software die al deze metingen gelijktijdig kan registeren. Voor therapeuten die niet beschikken over deze apparatuur is een aangepaste versie van het protocol toegevoegd, waarbij gebruik gemakt wordt van apparatuur die alleen de hartslag meet.

Deze laatste manier van werken zal goed resultaat hebben bij een groot deel van de patiënten, echter wanneer de fysiologie sterk verstoord is wordt het moeilijk om de patiënt de juiste biofeedback oefeningen te leren wanneer niet de gehele fysiologie in beeld is. De cursus besteed daarom ook aandacht aan signalen die wijzen op het foutief aanleren van de oefeningen.

Leerdoelen

Via deze e-cursus leert de deelnemer cliënten met hoge bloeddruk behandelen via HRV training en handwarm training, welke evidence based methoden zijn bij de behandeling van hoge bloeddruk. Tevens leert de deelnemer methoden om cliënten te begeleiden bij het proces van stress reductie en gezonde leefstijl.

Inhoud van de e-cursus
  • Inleiding over hypertensie en de behandeling van hypertensie
  • Bloeddrukregulatie door het lichaam
  • Normwaarden van bloeddruk
  • Soorten hypertensie
  • Oorzaken van hypertensie
  • Hypertensie als psychofysiologisch probleem
  • Biofeedback hypertensie protocol

 

Voor wie is deze cursus?

Therapeuten werkzaam in de gezondheidzorg die cliënten met hoge bloeddruk willen helpen bij het verlagen van hun bloeddruk. Er is geen ervaring of kennis van biofeedback nodig, echter het is gemakkelijker om de e-cursus te volgen wanneer de therapeut kennis heeft van psychofysiologie of werkt in een holistische setting.

Auteur

Mevr. Drs. D.M. (Daniëlle) Matto, psycholoog, biofeedback therapist BCIA-BCB/HRV

BCIA hercertificering

De cursus levert 6 CE punten voor BCIA hercertificering op. Deze punten worden toegekend nadat een kort examen is gemaakt.

Inschrijving

Na aankoop van de e-cursus ontvangt u een inlogcode.

Bestelling (121 euro)