Cursus “Gezondheidspsychologie”

Inleiding

Er is een stijgende behoefte aan therapeuten met kennis over de invloed van leefstijl op gezondheid. Ongezonde leefstijl ligt ten grondslag aan ca. 80% van de gezondheidsproblemen, zowel fysiek als mentaal. Hoewel de meeste mensen wel beseffen dat gezonde leefstijl veel oplevert blijkt het het lastig om gezond te leven in een maatschappij met mogelijkheden en verleidingen die weinig meer te maken hebben met natuurlijke behoeftes. Om die reden is naast kennis over leefstijl ook kennis over psychologie nodig: wat belemmert een gezonde leefstijl en waarom lukt het niet om goede voornemens vol te houden?

Leefstijl gaat niet alleen over slaap, voeding en beweging, maar ook over innerlijke balans, over in verbinding zijn met jezelf en met je omgeving, over het maken van keuzes die bij je passen en over de manier van omgaan met alles wat op je pad komt. Deze elementen zijn vervat in het holistische model “Mijn Leefstijl Plan”, ontwikkeld door docenten Daniëlle Matto en Erik van den Top. Dit model staat aan de basis van de cursus “Gezondheidspsychologie”.

Deze unieke cursus brengt up-to-date informatie over leefstijlfactoren, theorie over gedragsverandering, praktische gedragsverandertechnieken, motiverende gespreksvoering en inzichten vanuit de polyvagaal theorie bij elkaar. Daarmee wordt de basis gelegd om cliënten te kunnen begeleiden bij het proces van duurzame gezonde gedragsverandering. Je kunt daarbij denken aan leefstijlbegeleiding als losstaande hulpvraag, maar het is ook goed om te beseffen dat een behandeling (of je nu werkt in de somatische of geestelijke gezondheidszorg) beter zal verlopen als de leefstijl van de cliënt bij de begeleiding betrokken wordt.

Maak kennis met het “Mijn Leefstijl Plan” model via deze online gratis vragenlijst.

Inhoud cursus
 • Online zelfstudiemodules:
  1. “Gedragsverandering” met praktische gedragsveranderingstechnieken en assessment tools
  2. “Mijn Leefstijl Plan” cliëntencursus
  3. “Mijn Leefstijl Plan” verdiepingsmodules met wetenschappelijke onderbouwing van de leefstijlinformatie
 • 3 fysieke bijeenkomsten waarin je
  1. leert werken met praktische tools, die zowel cliënt als therapeut inzicht geven in het proces van gedragsverandering
  2. een holistische kijk op gedragsverandering krijgt, met onderdelen als “volg je natuurlijk ritme” en “neurofysiologische mechanismen (polyvagaal theorie)”
  3. gedragsverandertechnieken leert inzetten, waaronder de “commitment checkup” en motiverende gespreksvoering
  4. eigen valkuilen bij leefstijlbegeleiding leert herkennen en vermijden
 • Toegang tot de Firstbeat Life hartslagmeting tijdens de gehele cursusperiode (3 maanden)
Tijdspad cursus

Er zijn 2 opties:

 1. Fysieke bijeenkomst 1, online module “Mijn Leefstijl Plan” met Firstbeat Life (10 weken) – Fysieke bijeenkomst 2 en 3
 2. Fysieke bijeenkomst 1, 2 en 3, waarna online module “Mijn Leefstijl Plan” met Firstbeat Life (10 weken)
  Didactische werkwijze

  De cursus biedt een afwisseling van fysieke bijeenkomsten en zelfstudiemodules binnen een periode van 3 maanden. Het zelf ervaren staat centraal! De cursist doorloopt zelf het proces van gezonde gedragsverandering en gaat een cliënt begeleiden bij eenzelfde proces. Tijdens de praktijkdagen wordt gewerkt met powerpoint presentaties, films, demonstraties en praktische, ervaringsgerichte oefeningen. Om het effect van de eigen gedragsverandering te monitoren krijgt de cursist gedurende 3 maanden de beschikking over een Firstbeat Life hartslagmeter. Ook ontvangt de cursist de waaier “Motiverende gespreksvoering” die als leidraad dient bij de praktijkgerichte bijeenkomsten. De eindopdracht betreft het schrijven van een reflectieverslag over de eigen gedragsverandering en het begeleiden van een cliënt.

  Doelgroep: 

  Zorgprofessionals HBO/WO geschoold

  Groepsgrootte:

  8-12 personen

  Leerdoelen:

  • de cursist heeft up-to-date kennis over het effect van leefstijlfactoren op de fysieke en mentale gezondheid
  • de cursist heeft zelf een proces van gezonde gedragsverandering doorgemaakt
  • de cursist beheerst het holistische “Mijn Leefstijl Plan” model en heeft deze toegepast bij een cliënt
  • de cursist is in staat om motiverende gespreksvoering op basisniveau toe te passen
  • de cursist is zich bewust van eigen valkuilen bij leefstijlbegeleiding

  Reacties van deelnemers:

  “Inspirerend! Alles was interessant/relevant”

  “Veel inzichten gekregen. Erg waardevol!”

   

  Docenten:

  Daniëlle Matto, GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog en Biofeedback therapeut BCIA-BCB/HRV

  Erik van den Top, Wellness & Performance coach ICF/CAPP met specialisaties in leefstijl, voeding, positieve psychologie en biofeedback.

  Accreditatie

  • KNGF – beroepsgerelateerd: 30 punten
  • Keurmerk fysiotherapie: 30 punten
  • Eerstelijnspsychologen (NIP): 19,5 punt
  • Leefstijlcoaches (BLCN): 30 punten

  NVPA erkenning: 

  • 12 SBU PSBK plus 8 SBU geaccrediteerde scholing

  Kosten

  € 1495,– inclusief online zelfstudie modules, 3 praktijkgerichte fysieke bijeenkomsten (incl. koffie/thee/lunch), 3 maanden Firstbeat Life abonnement, Firstbeat webinar en de waaier Motiverende Gespreksvoering.

  Data fysieke bijeenkomsten (praktijkdagen)

  • 29-03-2024, 07-06-2024 en 28-06-2024 (online deel en Firstbeat tussen de eerste en tweede praktijkdag)
  • 24-05-2024, 07-06-2024 en 28-06-2024 (online deel en Firstbeat aansluitend aan de praktijkdagen)
  • 15-11-2024, 24-01-2025 en 07-02-2025 (online deel en Firstbeat tussen de eerste en tweede praktijkdag)
  • 10-01-2025, 24-01-2025 en 07-02-2025 (online deel en Firstbeat aansluitend aan de praktijkdagen)

  Inschrijven