Gezondheidspsychologie – holistische leefstijlbegeleiding

Inleiding

Ongezonde leefstijl ligt ten grondslag aan ca. 80% van de gezondheidsproblemen, zowel fysiek als mentaal. Een verklaring is dat gezond leven lastig is in een maatschappij met mogelijkheden en verleidingen die weinig meer te maken hebben met onze natuurlijke behoeftes.

Bij leefstijlverandering is het daarom belangrijk om niet alleen te kijken naar de verstandige keuzes, maar ook naar de psychologie van gedragsverandering: wat belemmert een gezonde leefstijl en waarom lukt het niet om goede voornemens vol te houden?

Deze unieke cursus biedt een holistisch perspectief op leefstijlbegeleiding. Je leert in 3 praktijkdagen plus een online lesmodule om lichaam en geest in de juiste staat te brengen voor het bereiken van een duurzame gezonde gedragsverandering. Of het nu gaat om leefstijlbegeleiding als losstaande hulpvraag of om een gezonde gedragsverandering als ondersteuning bij een somatisch of mentaal begeleidingstraject voor een andere hulpvraag.

Wat kun je verwachten?

Een kort overzicht van de inhoud van de cursus:

 

 • psychologie van gedragsverandering met inzichten vanuit de polyvagaal theorie
 • praktische tools en technieken om gedragsverandering te registreren, stimuleren en evalueren, zoals de Habit Share app en de “Commitment checkup” via schaalwandelen en motiverende gespreksvoering (de waaier “Motiverende gespreksvoering” krijg je als onderdeel van de cursus)
 • ga zelf het proces van een duurzame gezonde gedragsverandering aan via de “Mijn Leefstijl Plan” methode
 • monitor je eigen leefstijl met de Firstbeat Life hartslagmeter (een 3-maanden abonnement op Firstbeat Life ontvang je als onderdeel van de cursus)
 • leer wat je kunt doen bij stagnatie of terugval
 • ontdek jouw eigen valkuilen bij leefstijlbegeleiding
Accreditatie
 • Register vaktherapie: 34 punten
 • KNGF – beroepsgerelateerd: 30 punten
 • Keurmerk fysiotherapie: 30 punten
 • Eerstelijnspsychologen (NIP): 19,5 punt
 • Leefstijlcoaches (BLCN): 30 punten
 • NVPA erkenning: 12 SBU PSBK plus 8 SBU geaccrediteerde scholing
Doelgroep: 

Therapeuten/coaches, werkzaam op het gebied van mentale en fysieke gezondheid.

Groepsgrootte:

8-12 personen

Studiebelasting:

Directe contacturen: 18
Zelfstudie uren: 16

De eindopdracht betreft het schrijven van een reflectieverslag over de eigen gedragsverandering en het begeleiden van een cliënt.

Mijn Leefstijl Plan

De rode draad in de cursus “Gezondheidspsychologie” vormt het holistische model “Mijn Leefstijl Plan”, ontwikkeld door docenten Daniëlle Matto en Erik van den Top. Het model biedt een brede kijk op gezondheid via de thema’s:

 • herstellende slaap: belangrijk voor het gezond blijven van lichaam en geest
 • gezonde voeding: geeft je alle ingrediënten, die lichaam en brein nodig hebben om goed te kunnen functioneren
 • fysieke vitaliteit: door voldoende te bewegen en een goede houding zorg je voor een soepel lichaam en een goede conditie
 • innerlijke balans: een juist afwisseling van actie en ontspanning, zodat de stress niet te hoog oploopt
 • verbonden voelen: je omringen met mensen, op wie je kunt vertrouwen en die je geven wat je nodig hebt
 • waardevol leven: die dingen doen waarvan je voelt dat ze betekenis hebben en waardevol zijn
 • veerkrachtige mindset: stil staan bij de dingen die op je af komen en daar op een juiste manier mee omgaan

Maak kennis met het “Mijn Leefstijl Plan” model via deze online gratis vragenlijst.

Firstbeat Life

Firstbeat Life is een lichtgewicht hartslagmeter, waarmee op elk gewenst moment een meting van 1, 2, 3, 4 of 5 dagen gestart kan worden. De meter vertaalt de hartslag en beweging naar een weergave van het stressniveau. Noteer tijdens de meting in een app de activiteiten en slaapperiode om de link te leggen tusssen het stressniveau en de leefstijl. Ben je echt ontspannen tijdens een pauze of tijdens TV kijken? Lukt het slapen goed na een avond sporten? Hoe stressvol zijn je werktaken? Meten nodigt uit tot experimenteren! Aan het eind van elke meetperiode vind je een uitgebreide rapportage in de app. Firstbeat Life is dé manier om het effect van een gezonde leefstijlverandering te monitoren! Vergelijk metingen over de tijd en ontdek het effect van je leefstijlverandering op je stress-herstelbalans, je slaap en je fitness niveau. Hoe het werkt kun je  zien in deze video.

Als deelnemer aan de cursus krijg je de Firstbeat Life voor 3 maanden in gebruik.

Leerdoelen:

 • de cursist heeft up-to-date kennis over het effect van leefstijlfactoren op de fysieke en mentale gezondheid
 • de cursist heeft zelf een proces van gezonde gedragsverandering doorgemaakt
 • de cursist beheerst het holistische “Mijn Leefstijl Plan” model en heeft deze toegepast bij een cliënt
 • de cursist is in staat om motiverende gespreksvoering op basisniveau toe te passen
 • de cursist is zich bewust van eigen valkuilen bij leefstijlbegeleiding

    

   Docenten:

   Daniëlle Matto, GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog en Biofeedback therapeut BCIA-BCB/HRV

   Erik van den Top, Health & Performance coach en HRV practitioner/researcher met specialisaties in leefstijl, gedragsverandering, positieve psychologie en biofeedback.

   Reacties van deelnemers:

   “Inspirerend! Alles was interessant/relevant”

   “Veel inzichten gekregen. Erg waardevol!”

   “De cursus heeft me een nieuwe blik gegeven”

   Kosten

   € 1295,– inclusief online zelfstudie modules, 3 praktijkgerichte fysieke bijeenkomsten (incl. koffie/thee/lunch), 3 maanden Firstbeat Life abonnement, Firstbeat webinar en de waaier Motiverende Gespreksvoering. Korting mogelijk voor leden van de NVPA, NFP, CSR, stichting Burnout en Stress en Biofeedback Vereniging Nederland. Zie scholingskalender.

   Locatie

   Eenhoorn, Amersfoort

    

   Data fysieke bijeenkomsten
   • 15-11-2024, 29-11-2024 en 13-12-2024 (09:30 – 17:00) Inschrijven