Accreditatie

accreditatieoverzicht

BLCN (leefstijlcoaches)
Ergotherapie Nederland (ADAP)
FGzPT
Keurmerk fysiotherapie therapeutenregister
KNGF – Accreditatiebureau fysiotherapie
KTNO
LV-POH-GGZ
NBVH (Hypnotherapeuten)
NIP A&O/A&G
NIP Eerstelijnspsychologen
NVPA erkende scholing (PSBK en geaccrediteerde scholing)

Het NVPA heeft besloten dat de volgende scholingsactiviteiten mogen meetellen als PSBK-uren voor hun leden:

 

Register vaktherapie
VvOCM (ADAP)
  Bekijk de scholingskalender voor kosten, locatie en actuele opleidingsdata.